Seznam

Téma:Vývoj uživatelského rozhranní pro webový prohlížeče pro nevidomé
Vedoucí:Doc. Ing. Daniel Novák Ph.D.
Vypsáno jako:Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt,Dobrovolná odborná práce,Semestrální projekt
Oponent:Jan Hadáček
Popis:Development of a mobile web browser user interface for the blind
Pokyny:1. Seznamte se s existujícím mobilním systémem pro nevidomé uživatele [1]
2. Seznamte se s existujícími opensource mobilními HTML renderovacími jádry. Především prozkoumejte možnosti použití jádra Gecko [2] a jádra Blink [3] a vyberte vhodného kandidáta pro integraci do existujícího systému.
3. Navrhněte a implementujte uživatelské rozhranní uzpůsobené pro nevidomé uživatele využívající zvolené renderovací jádro.
4. Výsledný koncept otestujte na 5 nevidomých nebo slabozrakých uživatelích.
Literatura:[1] Petr Svobodník. “Zpřístupnění mobilních telefonů se systémem Android pro nevidomé uživatele”. Diploma thesis. Czech Technical University in Prague, 2013. [2] Mozilla Foundation. Gecko repository on Github. https://github.com/jostw/gecko/tree/master/mobile/android [3] Chromium contributors. Chromium/Blink repository. https://chromium.googlesource.com/chromium/blink [4] Ritwika Ghose, T. Dasgupta and A. Basu. Architecture of a web browser for visually handicapped people. 2010 IEEE Students Technology Symposium (TechSym), Kharagpur, 2010, pp. 325-329. [5] J. Cofino, A. Barreto, F. Abyarjoo and F. R. Ortega. Sonifying HTML tables for audio-spatially enhanced non-visual navigation. 2013 Proceedings of IEEE Southeastcon, Jacksonville, FL, 2013, pp. 1-5.
Realizace:kod v Jave
Vypsáno dne:17.05.2019