Seznam

Téma:Automatický domácí hlídač / dohled
Vedoucí:Ing. Petr Novák Ph.D.
Vypsáno jako:Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt,Semestrální projektPráce v týmu a její organizace
Popis:Spousta starších lidí zůstává (nejen) přes den sama doma a často si již zcela neuvědomují, co vše mají udělat pro bezpečnost nejen svoji, ale i svého okolí / domova. Cíl projektu spočívá v návrhu a vytvoření jednoduchého (demonstračního) prototypu domácího hlídače / dozoru. Systém bude složen jednak centrální jednotky, například větší figurky (typu člověče - nezlob se) obsahující displej / tablet místo obličeje (ideálně v otočné hlavě) a několika senzorů rozmístěných po bytě (detekce pohybu, otevřené okno / dveře, teplota, přítomnost osoby v křesle, plyn, CO2, zalité kytky, …) poskytujících informace o stavu okolí.
https://nit.felk.cvut.cz/~dark/ProjektTymu/ProjektTymu2019.pdf
(nutno odsouhlasit přístup na stránku, školní server nemá certifikát)
Pokyny:Senzory budou přes BlueTooth LE přenášet získané informace do centrální jednotky (pidi-PC, Android multimediální centrum, Android tablet, …) a ta bude pomocí pravidel z konfiguračního souboru poskytovat rady formou hlasového výstupu pro uživatele, jako jsou:
- Měl bys zavřít okno, začíná klesat teplota a bude ti zima.
- Nenechal jsi po příchodu domu otevřené dveře?
- Nezapomněl jsi zhasnout v koupelně.
- … a další.
Všechny prostředky a základní projekty pro tvorbu budou poskytnuty. Přijďte se naučit používat různé senzory a skutečné procesory typu ARM (navrhovat, vytvářet, ladit) a přenášet data přes BT.

Návrhy řešení mohou být (pouze orientačně):
A) Tablet umístěný na (otočném) stojanu, (například) otáčející se za zvukem, zobrazující informace (smiles, obrázky) podle podnětů, výstup mluveným slovem, komunikace BT/WiFi se základnou (PC / HW, data ze senzorů z okolí).
B) Mobilní telefon umístěný v plyšové hračce (kočka, pes, ...) reagující na pohyb, osamělost (klid), spojení přes BT/WiFi se základnou (PC / HW, data ze senzorů z okolí).

Potřebná zařízení podle výběru / dohody (tablet, telefon, HW vývojové desky, senzory) boudou poskytnuty. Samozřejmostí budou před-vytvořené potřebné projekty pro snadnou realizovatelnost.
Literatura:Požadavky na obdobné projekty získané z článků tohoto tématu Příklady obdobných realizací vyhledaných na WWW Manuály podle použité / dohodnuté technologie (.NE C#, ARM C/C++)
Realizace:SW / HW
Vypsáno dne:04.02.2019
Max. počet studentů:6
Přihlášení studenti:David Vošahlík, Martin Kostohryz, Ondřej Bureš, Ondřej Fidra, Petr Kůrka, Šárka Květoňová