Seznam

Téma:Design and construction of a helicopter with sensors for indoor flying
Vedoucí:doc. Ing. Martin Saska Dr. rer. nat.
Vypsáno jako:Práce v týmu a její organizace
Popis:Cílem projektu je zkonstruování a zprovoznění 4-rotorové helikoptéry/helikoptér (v závislosti na dostupném vybavení, které poskytne vedoucí projektu), a integrace systémů pro lokalizaci v prostředí se slabým GPS signálem do současného systému MRS pro řízení helikoptér.

Součástí projektu jsou následující podúlohy:
• Navržení a sestavení ochranné konstrukce pro prevenci střetu rotorů helikoptéry s okolním prostředím.
• Navržení a výroba držáků pro upevnění nezbytných senzorů.
• Integrace systému “Indoor GPS” do současného systému MRS pro řízení helikoptér a verifikace jeho funkčnosti na zkonstruované helikoptéře.
• Použití vybrané metody SLAM, např. ORB-SLAM, S-PTAM pro lokalizaci sestavené helikoptéry.
• Integrace vybrané metody SLAM do systému řízení helikoptéry.
• Porovnání výsledků zmíněných metod lokalizace.
Pokyny:Postupovat dle popisu a dle instrukcí na projektových schůzkách.
Literatura:Dodá zadavatel projektu.
Realizace:HW i SW
Vypsáno dne:09.02.2018
Max. počet studentů:6
Přihlášení studenti:Jakub Vodseďálek, Jan Bayer, Pavel Petráček, Petr Štibinger, Vít Krátký
 

Upozornění: toto je závazné přihlášení. Zrušit ho může pouze vedoucí práce