Seznam

Téma:Antikolizní systém bezpilotního prostředku
Vedoucí:Jan Roháč
Vypsáno jako:Práce v týmu a její organizace
Popis:Úkolem projektu je návrh algoritmizace řešící úlohu antikolizní funkci, která pracuje se základními prostředky “Sense&Avoid” systému, tedy s ultrazvukovým měřičem vzdálenosti a kamerou. Daná funkce by měla zabránit nárazu dronu do překážky a to převzetím řízení a zastavením pohybu dronu. Funkce uvolní řízení pohybu dronu v okamžiku, kdy povely jdoucí z manuálního řízení, resp. vysílačky, nebudou již dron ohrožovat. Danou funkcionalitu integrujte do systému ARdrone 2.0, který je k tomuto úkolu k dispozici. Systém prakticky ověřte.
Pokyny:Požadavky: Programování vestavěných systémů, algoritmizace, základy řízení
Literatura:Bude dodána po domluvě se studenty.
Realizace:SW projekt
Vypsáno dne:19.02.2018
Max. počet studentů:6
Přihlášení studenti:
 

Upozornění: toto je závazné přihlášení. Zrušit ho může pouze vedoucí práce