Seznam

Téma:Vývoj a testování plánovacích algoritmů pro projekt SafeLog
Vedoucí:Miroslav Kulich
Vypsáno jako:Práce v týmu a její organizace
Popis:Jedním s cílů projektu SafeLog je navrhnout a implementovat alogritmus pro plánování bezkolizních trajektorií pro tým mnoha robotů rozvážejících zboží v automatizovaném skladu. Úkolem týmu v tomto projektu bude seznámit se s aktuálním stavem vývojových prací na plánovacím systému a se systémem vyvinutým firmou SwissLog. V další fázi pak tým realizuje prostředí pro testování a vizualizaci chování plánovacích algoritmů a toto zaintegruje do stávajícího řešení firmy SwissLog. Konečně, v tomto prostředí provede sadu experimentů demonstrujících chování prostředí i plánovacích algoritmů vyvinutých řešitelským týmem projektu SafeLog.
Realizace:SW
Vypsáno dne:23.02.2018
Max. počet studentů:4
Přihlášení studenti:Lukáš Bertl, Pavel Stoudek
 

Upozornění: toto je závazné přihlášení. Zrušit ho může pouze vedoucí práce