Seznam

Téma:Semantic Object Query Language (SOQL)
Vedoucí:Ing. Martin Ledvinka , Ing. Petr Křemen Ph.D.
Vypsáno jako:Diplomová práce,Bakalářská práce
Popis:Přístup k datům z objektově-orientovaných (OO) aplikací je obvykle realizován určitou formou mapování mezi paradigmatem úložiště (např. relační) a OO paradigmatem. Na druhou stranu, standardizované jazyky pro dotazování nad daty jsou vytvořeny právě v paradigmatu úložiště. Příkladem budiž SQL, založené na relační algebře, či SPARQL, používaný k dotazování nad sématickými daty (ve formátu RDF).
Pro vývojáře OO aplikací je ovšem pohodlnější a efektivnější používat jazyk využívající právě objektový model. Pro přístup k relačním datům tak existují jazyky HQL a JPQL. Oba jsou podmnožinou obecného (a příliš složitého) jazyka OQL.
Cílem této práce je navrhnout obdobný objektový dotazovací jazyk pro přístup k sémantickým datům a vytvořit jeho prototypovou implementaci využívající jazyka SPARQL. Tento prototyp by se stal součástí knihovny JOPA (https://github.com/kbss-cvut/jopa), vyvíjené skupinou znalostních systémů na katedře kybernetiky, která je obdobou JPA pro přístup k sémantickým datům.
Literatura:https://www.w3.org/RDF/ https://docs.oracle.com/javaee/6/tutorial/doc/bnbtg.html
Realizace:SW projekt
Vypsáno dne:03.04.2018