Seznam

Téma:Fúze dat z kamery a 3D laserového dálkoměru pro navigaci mobilních robotů
Vedoucí:Jan Chudoba; Garant:
Vypsáno jako:Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt,Dobrovolná odborná práce,Semestrální projekt
Popis:Cílem práce je využití informací z 3D laserového dálkoměru pro zpřesnění tvorby navigační mapy obsahující vizuální příznaky detekované kamerou (modifikace aktuáůlního přístupu využívajícího pouze vizuální data). Výsledná mapa bude sloužit pro navigaci robotu vybaveného pouze kamerou.
Pokyny:Seznamte se s dostupnými senzory a metodami dle doporučení vedoucího práce. Vypracujte rešerši souvisejících či obdobných metod použitých na jiných pracovištích. Navrhněte a implementujte metodu asociace dat z obou senzorů (kamera a laserový dálkoměr), uložení dat do vhodné struktury a navrhněte úpravu stávající vizuální navigace. Pro účely semestrálních projektů je možné řešit jen některé parciální problémy.
Realizace:implementace v C/C++
Vypsáno dne:20.09.2018