Seznam

Téma:Lokalizační systém pro mobilní robot využívající soustavu statických kamer
Vedoucí:Jan Chudoba; Garant:
Vypsáno jako:Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt,Dobrovolná odborná práce,Semestrální projekt
Popis:Cílem práce je návrh a implementace systému pro vizuální lokalizaci mobilních robotů (vč. létajících) v omezeném testovacím prostoru. Systém by měl kombinovat informaci z více kamer umístěných kolem daného prostoru. Roboty budou detekovány vizuálními značkami na nich umístěnými. Plánované využití systému je pro identifikaci modelů robotů a ladění jejich řízení v laboratorních podmínkách, dále pak pro poskytnutí referenční polohy při experimentech.
Pokyny:Nastudujte metody vizuální lokalizace a geometrické transformace projekce kamerou. Proveďte rešerši souvisejících implemetovaných metod a jejich vlastností. Navrhněte a implementujte lokalizační systém a proveďte vyhodnocení jeho přesnosti, robustnosti a dalších důležitých parametrů.
Realizace:implementace v C/C++
Vypsáno dne:12.11.2018