Seznam

Téma:Robotické třídění objektu na základě jazykové instrukce
Vedoucí:Michal Vavrečka; Garant:
Vypsáno jako:Diplomová práce,Individuální projekt,Dobrovolná odborná práce,Semestrální projekt
Oponent:Karla Štěpánová
Popis:Tvorba robotického systému, který dokáže roztřídit objekty podle zadání uživatelem. Systém sestává z robotického ramene KUKA a tříprstého grippery Takktile. Systém pomocí vizuálního modulu rozpozná vlastnosti předmětu v zorném poli. Následně se naučí pojmenovávát objekty a vlastosti pomocí storjového učení. Během testování je schopen pomocí instrukce (např. vezmi všechny červené krychle) identifikovat objekty v prostředí, uchopit je a přemístít na zadané místo.
Pokyny:Nastudujte oblast Visual Question answeringu
Nastudujte oblast Neural Module Network
Implementujte systém vidění založený na sémantické segmentaci
Implementujte NMN a otestujte pomocí VQA
Otestujte systém na realném robotu
Literatura:Andreas, J., Rohrbach, M., Darrell, T., & Klein, D. (2016). Neural module networks. In Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (pp. 39-48). Antol, S., Agrawal, A., Lu, J., Mitchell, M., Batra, D., Lawrence Zitnick, C., & Parikh, D. (2015). Vqa: Visual question answering. In Proceedings of the IEEE International Conference on Computer Vision (pp. 2425-2433).
Realizace:SW+HW projkt
Vypsáno dne:26.04.2018