Seznam

Téma:Tvorba jazykového modulu pro humanoidního robota Pepper
Vedoucí:Michal Vavrečka; Garant:
Vypsáno jako:Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt,Dobrovolná odborná práce,Semestrální projekt
Oponent:Karla Štěpánová
Popis:Vytovořte modul pro zpracování přirozeného jazyka (čestina, anlgičtina), který bude schopen zpracovávat a reprezentovat zvukové vstupy z humanoidního robota Pepper. Modul implementujte do robota otestujte na úlohách s různými úrovněmi hluku a počtu komunikujících.
Pokyny:Nastudujte literaturu týkající se zpracování přirozené řeči
Vytvořte návrh modulu
Implementujte do robota
Otestujte řešení
Realizace:SW projekt
Vypsáno dne:27.04.2018