Seznam

Téma:Tvorba vizuálního modulu pro humanoidního robota Pepper
Vedoucí:Michal Vavrečka; Garant:
Vypsáno jako:Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt,Dobrovolná odborná práce,Semestrální projekt
Oponent:Karla Štepánová
Popis:Vytvořte modul, který umožní rozpoznávání objektů ve scéně a jejich vlastností. Implementujte řešení do humanoidního robota Pepper a otestujte na realných úlohách.
Pokyny:Nastudujte literaturu týkající se segmentace obrazui
Vytvořte návrh modulu
Implementujte do robota
Otestujte řešení
Realizace:SW projekt
Vypsáno dne:27.04.2018