Seznam

Téma:Tvorba motorických primitiv pro humanoidního robota Pepper
Vedoucí:Michal Vavrecka; Garant:
Vypsáno jako:Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt,Dobrovolná odborná práce,Semestrální projekt
Oponent:Karla Stepanova
Popis:Vytvořte základní soubor motorických akcí pro humanoidního robota Pepper a systém pro jejich řetězení do komplexnějších sekvencí na základě specifických parametrů. Otestujte na relných úlohách
Pokyny:Nastudujte literaturu týkající se motorických primitiv
Navrhněte systém kro kontrolu motorických akcí
Implementujte a otestujte v robotovi
Realizace:SW HW
Vypsáno dne:27.04.2018