Seznam

Téma:Web Graph Service - online graph exploration tool
Vedoucí:RNDr. Marko Genyk-Berezovskyj
Vypsáno jako:Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt,Dobrovolná odborná práce,Semestrální projekt
Popis:The first version of an integrated on-line tool for exploration of simple undirected graph is available at graphs.felk.cvut.cz. It includes the expandable database of graphs and the graph properties calculator.
The task is to extend the project in one or more directions described at http://cmp.felk.cvut.cz/~berezovs/wgs/motiv.html (in Czech).
Pokyny:Contact me at berezovs@fel.cvut.cz for more details, project options etc.
Vypsáno dne:18.05.2018