Seznam

Téma:Robotické sestavovaní/třídění objektů na základě imitačního učení
Vedoucí:Mgr. Karla Štěpánová Ph.D.
Vypsáno jako:Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt,Semestrální projekt
Popis:Imitační učení či učení pomocí demonstrací je jeden z moderních přístupů, jehož cílem je, aby bylo možné jednoduše naučit roboty nové úloze aniž by bylo potřeba robota složitě přeprogramovávat. To je velmi žádaná vlastnost v mnoha odvětvích, které již dnes podstupují robotizaci výroby a právě přeprogramování robotů na nové výrobky a nové úlohy je nejnákladnější součást výroby.

Cílem práce je naučit robota sestavování/třídění jednoduchých objektů na základě imitačního učení, kdy je akce předvedena nejdříve demonstrátorem a na základě informací z lokátorů, RGB a RGB-D kamer je vyhodnocena provedená trajektorie pohybu a rozpoznání manipulovaných objektů. Student bude pracovat v rámci našeho týmu a využije již dříve kalibrované senzory v rámci naší laboratoře pro experimenty imitačního učení. Pro realizaci projektu student využije KUKA simulátor a fyzická silově poddajná KUKA ramena, práce v Robotickém operačním systému (ROS), programovací jazyk: Python či C++.
Realizace:KUKA simuláto, silově poddajná KUKA ramena, ROS, python/C++, HTC Vive
Vypsáno dne:21.05.2018