Seznam

Téma:Analýza elektrofyziologických záznamů z hluboké mozkové stimulace (emoční úloha)
Vedoucí:Mgr. Tomáš Sieger Ph.D.
Vypsáno jako:Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt,Semestrální projekt
Popis:Hluboká mozková stimulace představuje moderní léčbu nejen Parkinsonovy nemoci v situacích, kdy klasická medikační léčba nepřináší kýžený efekt. V rámci operací, během nichž jsou zaváděny do mozku bdělých pacientů stimulační elektrody, jsou získávány i cenné elektrofyziologické záznamy, z nichž je možno studovat chování hlubokých struktur lidského mozku řešícího určité úlohy.

Cílem práce je hledat v záznamem aktivity neuronálních populací (tzv. local field potentials) důkaz toho, že se dané mozkové jádro podílí na zpracování emočních podnětů.

Od studenta(ky) se předpokládá chuť učit se (trochu medicínského pozadí, specifické metody zpracování signálů), objevovat (jedná se o téma na samé hranici současného poznání lidského mozku) a vlastní invence (kreativní, avšak zodpovědný přístup k řešení problému, kritické použití existujících metod a nástrojů nebo návrh vlastních).
Vypsáno dne:10.05.2019