Seznam

Téma:Plánování pohybu autonomních helikoptér v prostředí s překážkami
Vedoucí:Ing. Robert Pěnička Ph.D.
Vypsáno jako:Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt,Dobrovolná odborná práce,Semestrální projekt
Popis:Cílem práce je navržení algoritmu bezkolizního plánování pro helikoptéry v prostředí s překážkami.
Úkolem je nalézt trajektorie pro tým bezpilotních prostředků prolétávající komplexním prostředím s překážkami tak aby se vyhýbali překážkám i sobě navzájem a zároveň plnili zadanou úlohu.
Takovou úlohou může být například hašení požáru nebo sběr předmětů motivované účastí v mezinárodní soutěži MBZIRC.
http://mrs.felk.cvut.cz/projects/mbzirc
Vypsáno dne:22.01.2019