Seznam

Téma:Plánování pohybu bezpilotních prostředků v úloze autonomního sběru dat
Vedoucí:Ing. Robert Pěnička Ph.D.
Vypsáno jako:Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt,Dobrovolná odborná práce,Semestrální projekt
Popis:Cílem práce je navrhnout algoritmus plánování pohybu autonomní helikoptéry přes více zadaných cílů.
Na základě zadaných cílů v prostoru, dynamického omezení pohybu helikopéry a také omezené doby letu je úkolem nalézt trajektorie pro jednu či více helikoptér které maximalizují množství nasbíraných informací.
Takováto úloha je variantou problému obchodního cestujícího s omezením doby letu bezpilotního prostředku.
http://mrs.felk.cvut.cz/jint17dopn
Vypsáno dne:22.01.2019