Seznam

Téma:Nástroj na testovanie algoritmov na kalibráciu a určovanie geometrie kamier
Vedoucí:RNDr. Zuzana Kúkelová Ph.D.
Vypsáno jako:Bakalářská práce,Individuální projekt,Dobrovolná odborná práce,Semestrální projekt
Popis:Hlavným cieľom tejto práce je vyvinúť nástroj na testovanie (benchmarking) rôznych typov algoritmov určujúcich geometriu kamier (ako sú napr. algoritmy určujúce relatívnu alebo absolútnu polohu kamier, vnútornú kalibráciu kamier, radiálne skreslenie…). Vyvinutý nástroj by mal byť schopný generovať rôzne typy 3D scén, kamery v rôznych polohách vrátane špeciálnych konfigurácií, nastavovať rôzne parametre kamier, generovať projekcie vrátane zašumenia bodov.
Nástroj by mal následne vedieť vyhodnotiť a vizualizovať výsledky rôznych algoritmov (merať rôzne typy chýb estimovaných parametrov, napr. reprojekčnú chybu).
Literatura:Z. Kukelova: Algebraic Methods in Computer Vision, Doctoral Thesis, Czech Technical University in Prague, 2013.
Realizace:Matlab kod
Vypsáno dne:27.05.2018