Seznam

Téma:Vizuální 3D mapování terénu robotickou helikoptérou
Vedoucí:Jan Chudoba; Garant:
Vypsáno jako:Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt,Semestrální projekt
Popis:Cílem práce je implementace metody pro 3D mapování terénu robotickou helikoptérou metodou "Stereo from motion", kdy se vzdálenost mapovaného terénu měří na základě porovnání dvou obrázků pořízených z různých míst.
Pokyny:- prostudujte metody 3D mapování jednou pohybující-se kamerou
- navrhněte a implementujte metodu využívající kameru a přesný lokalizační systém (RTK GNSS)
- proveďte ověření metody na datech pořízených reálnou helikoptérou nebo v simulátoru
Realizace:implementace v C/C++
Vypsáno dne:13.05.2019