Seznam

Téma:Automatic nuchal translucency measurements
Vedoucí:Prof. Dr. Ing. Jan Kybic
Vypsáno jako:Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt,Dobrovolná odborná práce,Semestrální projekt
Popis:Nuchal translucency is a diagnostics measurement performed on fetal ultrasound to determine certain abnormalities. The task is to perform this measurement automatically and reliably, by first assessing the correctness of the pose, identify the correct measurement spot, locally identifying the tissue boundaries and performing the measurement.
Realizace:sw projekt
Vypsáno dne:13.05.2019