Seznam

Téma:Systém pro vizuální lokalizaci robotické helikoptéry
Vedoucí:Jan Chudoba; Garant:
Vypsáno jako:Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt,Semestrální projekt
Popis:Účelem práce je ověření přesnosti a robustnosti existujícího systému pro vizuální odometrii určeného pro relativní lokalizaci robotické helikoptéry. Systém je založen na zpracování vektorů rychlosti poskytovaných hardwarovým video-kodérem na platformě Raspberry Pi. Cílem práce je oživení hardware a provedení testů pro ověření přesnosti a robustnosti metody.
Pokyny:Prostudujte diplomovou práci původního autora metody a oživte existující SW na dodané hardwarové platformě Raspberry Pi s kamerou. Po konzultaci s vedoucím práce navrhněte způsob testování přesnosti modulu v různých podmínkách. Na základě testování vyhodnoťte dosažitelnou přesnost metody a případně navrhněte vylepšení. Předpokládá se že pro testování budou k dispozici přesné referenční lokalizační systémy ve vnitřním i vnějším prostředí.
Literatura:dodá vedoucí práce
Realizace:oživení HW a SW, praktické testování a výsledná zpráva
Vypsáno dne:13.05.2019