Seznam

Téma:Identifikace modelu robotické helikoptéry
Vedoucí:Jan Chudoba; Garant:
Vypsáno jako:Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt,Semestrální projekt
Popis:Cílem práce je vytvořit model pro dostatečně věrnou simulaci reálné robotické helikoptéry. Výsledkem práce by měl být model ve formě rovnic, případně jeho implementace pro simulační prostředí podle doporučení vedoucího práce. Pro účely získání referenční polohy pro identifikaci reálné helikoptéry bude k dispozici externí sytém přesné lokalizace.
Pokyny:Prostudujte obecné metody identifikace dynamických systémů.
Po konzultaci s vedoucím práce navrhněte vhodný model helikoptéry a způsob identifikace.
Proveďte měření s reálnou helikoptérou a identifikujte parametry modelu.
Verifikujte chování výsledného modelu proti reálné helikoptéře.
Literatura:dodá vedoucí práce
Realizace:návrh metody, kód (pro Matlab/Octave)
Vypsáno dne:13.05.2019