Seznam

Téma:Hledání zdrojů radiace
Vedoucí:Miroslav Kulich; Garant:
Vypsáno jako:Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt,Semestrální projekt
Popis:Předpokládejme ohraničený prostor, ve kterém se může nacházet jeden či více zdrojů radiace. Úkolem je nalézt plán pro mobilního robota, který co nejrychlejí daný prostor prohledá a určí polohu všech zdrojů. Úlohu komplikuje fakt, že zdroj radiace nelze detekovat z jednoho místa, ale je nutné se kolem něj pohybovat po kruhovém oblouku. Úloha vede na zajímavý problém z oblasti kombinatorické optimalizace, pro který existují obecné postupy.

Úkolem studenta bude nastudovat příslušný algoritmus, upravit jej pro konkétní úlohu a navržený algoritmus realizovat.

Pro řešení nejsou nutné teoretické znalosti problematiky, během práce na problému si student vše potřebné nastuduje.


Vypsáno dne:17.07.2018