Seznam

Téma:Obrábění robotickou rukou se silovou zpětnou vazbou
Vedoucí:Ing. Vladimír Smutný Ph.D.
Vypsáno jako:Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt,Dobrovolná odborná práce,Semestrální projekt
Popis:Roboty se začínají používat pro obráběcí operace jako jsou broušení, odhrotování, zaleštění hran a podobně. Přesná poloha výrobku nebývá známa, také se mění množství materiálu, které je třeba odebrat. S tím vším by se obráběcí robot měl vyrovnat.
Cílem je navigovat robota podle zpětné vazby od působících sil podél obvodu výrobku.


Pro řešení úlohy použijeme poddajné kolaborativní roboty KUKA LBR (na obrázku) a využijeme odměřování působících sil přímo v robotu. Cílem je vyvinout algoritmy použitelné pro jakéhokoliv robota dovybaveného snímačem sil.


robot KUKA LBR
Pokyny:Seznamte se s požadavky konkrétních aplikací a z toho vyplývajícími požadavky z praxe.
Prostudujte literaturu zabývající se poddajným řízením.
Navrhněte/vyberte vhodný algoritmus a implementujte ho na demonstračním robotu.
Proveďte experimenty a výsledky zhodnoťte.
Realizace:SW v matlabu, C/C++, Pythonu, ROSu, technická zpráva
Vypsáno dne:16.05.2019