Seznam

Téma:Zpracování časových řad pomocí konvolučních sítí
Vedoucí:Doc. Ing. Daniel Novák Ph.D.
Vypsáno jako:Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt,Semestrální projektPráce v týmu a její organizace
Oponent:Eduard Bakštein
Popis:V medicíně nalezneme celou řadu časovýh řad, které mohou popsat patalogické chování pacienta, jako např. EKG, EEG či aktigrafická data. Klasický způsob zpracování je založen na digitálním zpracování signálu, kdy nejdříve data výčistíme, provedeme extrakci a selekci příznaků a posléze použijeme metody ze strojového učnení.

Tématem práce je aplikace konvolučních sítí na mohutná data jako je např. EEG či data získaných z pohybových sensorů.
Pokyny:1) Prostudujte aplikaci konvolučních sítí na data z neurovědné či psychiatrické oblasti
2) Vyberte vhodnou architekturu sítě
3) Naučenou sít použijte pro diagnostiku patalogie
Literatura: - Enrique Garcia-Ceja, Zia Uddin, Jim Torresen, Classification of Recurrence Plots’ Distance Matrices with a Convolutional Neural Network for Activity Recognition, Procedia Computer Science, 2018 - Thomas Ted, et al, Generalised Structural CNNs (SCNNs) for time series data with arbitrary graph topology - Nima Hatami, Classification of Time-Series Images Using Deep Convolutional Neural Networks, 2018
Vypsáno dne:12.02.2019
Max. počet studentů:6
Přihlášení studenti:
 

Upozornění: toto je závazné přihlášení. Zrušit ho může pouze vedoucí práce