Seznam

Téma:Sledování pohyblivých objektů robotickou helikoptérou
Vedoucí:Jan Chudoba; Garant:
Vypsáno jako:Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt,Semestrální projekt
Popis:Cílem práce je vytvoření systému pro malou robotickou helikoptéru, který umožní detekci a sledování pohyblivých objektů na zemi. Hlavní část práce bude spočívat ve zpracování obrazu z kamery a implementaci algoritmů pro detekci pohyblivých objektů v obraze pořízeném z pohybující-se kamery.
Pokyny:Prostudujte existující metody pro stabilizaci obrazu a detekci pohybujících se objektů v obraze.
Vhodnou metodu implementujte s využitím existujících state-of-the art knihoven.
Experimentálně ověřte funkci implementace, její přesnost a robustnost.
Realizace:implementace v C/C++, případně jiném jazyku po dohodě s vedoucím
Vypsáno dne:20.09.2018