Seznam

Téma:Přístupnost PDF dokumentů pro zrakově postižené uživatele
Vedoucí:Doc. Ing. Daniel Novák Ph.D.
Vypsáno jako:Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt,Dobrovolná odborná práce,Semestrální projekt
Oponent:Jan Hadacek
Popis:PDF, dnes nejrozšířenější standard pro elektronické dokumenty, vznikl jako rozšíření formátu PostScript. PostScript se zaměřuje na vektorový popis dokumentu pro účely tisku nebo zobrazení, ale sémantiku či tok textu opomíjí. To představuje bariéru pro nevidomé uživatele používající odečítače obrazovky. Problém řeší rozšíření PDF/UA resp. jeho podmnožinou Tagged PDF, které však dododnes většina nástrojů pro export do PDF neimplementuje vůbec, nebo neimplementuje správně.
Pokyny:1) Seznamte se s problematikou přístupnosti dokumentů a software pro nevidomé a těžce zrakově postižené uživatele
2) Seznamte se s interní strukturou formátu PDF a relevantními rozšířeními, především Tagged PDF a PDF/UA
3) Navrhněte a s použitím existujících knihoven implementujte základní nástroj pro konverzi dokumentů v jazyce Markdown nebo HTML do Tagged PDF
4) Navrhněte a implementujte webový nástroj umožňující nahrání a analýzu dokumentu (včetně vizuálního náhledu tagů v dokumentu) pro účel kontroly a případně polo/automatické opravy přístupnosti PDF dokumentu
5) Analyzujte výstup existujících nástrojů a programů podporujících export do PDF a vyhodnoťte je z hlediska přístupnosti výstupu.
Literatura:" HERSH, Marion; JOHNSON, Michael A. (ed.). Assistive technology for visually impaired and blind people. Springer Science & Business Media, 2010. " PDF Reference, sixth edition, Version 1.7, November 2006. " Whitepaper: A Technical Introduction to PDF/UA - PDFlib GmbH " UEBELBACHER, Andreas; BIANCHETTI, Roberto; RIESCH, Markus. PDF Accessibility Checker (PAC 2): The First Tool to Test PDF Documents for PDF/UA Compliance. In: International Conference on Computers for Handicapped Persons. Springer, Cham, 2014. p. 197-201. " NGANJI, Julius T. The Portable Document Format (PDF) accessibility practice of four journal publishers. Library & Information Science Research, 2015, 37.3: 254-262. " Armano, Tiziana, et al. "An overview on ICT for the accessibility of scientific texts by visually impaired students." Congresso Nazionale SIREM 2014. Sie-L Editore, 2015.
Vypsáno dne:17.05.2019