Seznam

Téma:Ovládání robotu gesty
Vedoucí:Jan Chudoba; Garant: Ing. Jan Chudoba
Vypsáno jako:Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt,Semestrální projekt
Popis:Cílem úlohy je využít svobodný software pro rozpoznávání postavy člověka v obraze kamery a jeho gest, jimiž by mohl ovládat pohyb mobilního robotu. Volba vhodných gest i způsobu jejich rozpoznávání je součástí práce.
Pokyny:Seznamte se s metodami zpracovani obrazu z kamery a proveďte rešerši dostupných metod pro nalezení postavy v obraze a rozpoznání poloh jeích končetin, které budou sloužit jako základ pro detekci gest. Zaměřte se na metody s volně dostupnou implementací. S využitím dostupných knihoven vytvořte demonstrační aplikaci pro rozpoznávání gest a otestujte její úspěšnost a robustnost.
Realizace:SW implementace v jazyku dle dohody s vedoucím práce
Vypsáno dne:13.05.2019