Seznam

Téma:Vzajemná lokalizace robotických helikoptér
Vedoucí:Jan Chudoba; Garant: Ing. Jan Chudoba
Vypsáno jako:Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt,Dobrovolná odborná práce,Semestrální projekt
Popis:Cílem práce je ověření vlastností systému pro měření vzdálenosti na rádiovém principu, který by měl být aplikován na měření vzájemné polohy malých robotických helikoptér. Práce bude postavena na existujícím integrovaném modulu, což znamená že nebude nutné řešit rádiovou část. V rámci práce bude nutné implementovat kód pro jednočip, který bude realizovat převodník mezi obvodem a PC.
Pokyny:- seznamte se se specifikací daného obvodu pro rádiové měření vzdálenosti
- implementujte do vhodného jednočipu (např. ATmega) kód pro základní komunikaci s obvodem
- realizujte prototyp systému pro měření vzájemné vzdálenosti
- vyhodnoťte přesnost a robustnost řešení
Realizace:kód pro jednočip (C) + obslužný kód pro PC
Vypsáno dne:13.05.2019