Seznam

Téma:Segmentace 3D modelů pro plánování pohybu
Vedoucí:Ing. Vojtěch Vonásek Ph.D.
Vypsáno jako:Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt,Dobrovolná odborná práce,Semestrální projekt
Popis:Cílem plánování pohybu je nalézt bezkolizní cestu pro objekt v prostředí s překážkami. Algoritmy plánování pohybu se nejčastěji používají v robotice (plánování pohybu manipulátorů, mobilních robotů, helikoptér atd.), ale např. i v CAD systémech či dokonce ve výpočetní biochemii. 3D objekty lze reprezentovat např. tzv. 3D meshem. V případě složitých objektů je vhodné je pro účely plánování nejprve zjednodušit. Cílem práce je a) implementovat vybrané state-of-the-art algoritmy pro segmentaci 3D objektů a b) navrhnout a implementovat algoritmus pro plánování pohybu s využitím segmentovaných objektů.

Předpoklady: dobrá znalost c/c++ a práce v Linux/Unix prostředí, znalost skriptovacích jazyků (Python, Ruby..) a znalost Blender výhodou.
Vypsáno dne:23.01.2019