Seznam

Téma:Drony v průmyslu
Vedoucí:doc. Ing. Martin Saska Dr. rer. nat.
Vypsáno jako:Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt,Dobrovolná odborná práce,Semestrální projekt
Popis:Cílem práce bude ve spolupráci s průmyslovým partnerem navrhovat a realizovat systémy pro autonomní řízení bezpilotní helikoptéry v průmyslových halách. Konkrétně se budou řešit úlohy autonomní inspekce, inventurizace, dohled, apod. Součástí práce je možnost placené stáže u průmyslových partnerů a pokračování ve vývoji systému i po ukončení studia na plný úvazek.
Vypsáno dne:05.05.2019