Seznam

Téma:Demonstrátor systému pro koordinaci robotů v automatizovaném skladu
Vedoucí:RNDr. Miroslav Kulich Ph.D.
Vypsáno jako:Práce v týmu a její organizace
Popis:V rámci evropského projektu SafeLog (Safe human-robot interaction in logistic applications for highly flexible warehouses) byl vyvinut systém pro koordinaci mobilních robotů v automatizovaném skladu. Součástí systému jsou kromě vlastního plánovacího algoritmu i komponenty pro simulaci prostředí skladu, vizualizaci aktuální situace ve skladu, interakci s uživatelem a další. Cílem práce bude tento systém dále rozvinout a navrhnout a realizovat demonstrátor s reálnými roboty TurtleBot ověřující a demonstrující vlastnosti plánovacího algoritmu. Hlavními výstupy práce budou videa z provedených experimentů a dokumentace vyvinutého systému.
Vypsáno dne:11.02.2019
Max. počet studentů:6
Přihlášení studenti:Jakub Csanda, Martin Zázvorka, Martin Žižka, Ondřej Šrámek, Petr Hrych, Tomáš Rybecký