Seznam

Téma:Realizace telemetrického systému pro bezpilotní prostředky
Vedoucí:Martin Šipoš
Vypsáno jako:Práce v týmu a její organizace
Popis:Zrealizujte bezdrátový telemetrický systém pro přenos video signálu, základních senzorických dat a dat pro monitorování stavu bezpilotního prostředku. Komunikační kanál bude využívat přenos přes LTE, Wi-Fi a LoRa. Komunikační kanál by měl být adaptivní z pohledu přenosu dat, tedy na základě dostupných technologií by měl využívat právě tu cestu, která bude v dané situaci nejvhodnější (kvalita a síla signálu, přenosová rychlost, atd.). Systém by měl umožňovat přepínání mezi přístupovými body, přenosovými frekvencemi a to bez výpadků přenášených dat. Pro jednotlivé scénáře definujte maximální přenášený objem dat, příp. data optimalizujte pro jednotlivé přenosové cesty. Projekt tedy zahrnuje jak realizaci systému na straně bezpilotního prostředku, tak i na straně pozemní stanice. Projekt vyžaduje jak SW, tak i HW realizaci.
Realizace:HW/SW realizace
Vypsáno dne:12.02.2019
Max. počet studentů:6
Přihlášení studenti:
 

Upozornění: toto je závazné přihlášení. Zrušit ho může pouze vedoucí práce