Seznam

Téma:Indoor lokalizace pomocí ultra-wide band signálu
Vedoucí:Martin Šipoš
Vypsáno jako:Práce v týmu a její organizace
Popis:S využitím modulů DWM1000 (Decawawe) navrhněte a zrealizujte bezdrátovou síť, která umožní UWB lokalizaci bezpilotního prostředku v indoor prostředí. Modul DWM1000 poskytuje výstupní údaje přes rozhraní SPI, které tedy bude rovněž využito pro komunikaci s nadřazeným systémem. Při návrhu systému není tedy potřeba realizovat RF část. K lokalizačnímu systému zrealizujte uživatelské grafické rozhraní, které umožní jednoduchou obsluhu celého systému.
Navržený lokalizační systém ověřte z pohledu spolehlivosti/robustnosti/přesnosti lokalizace se studií vlivu stěn, charakteru budovy a podmínek provozu. Definujte okrajové podmínky pro nasazení daného systému.

Realizace:HW/SW realizace
Vypsáno dne:12.02.2019
Max. počet studentů:6
Přihlášení studenti:
 

Upozornění: toto je závazné přihlášení. Zrušit ho může pouze vedoucí práce