Seznam

Téma:Modernizace avioniky bezpilotního prostředku DJI F550
Vedoucí:Martin Šipoš
Vypsáno jako:Práce v týmu a její organizace
Popis:Z pohledu řídicí platformy inovujte bezpilotní prostředek DJI F550 tak, aby finální realizace využívala platformu Raspberry Pi + Navio 2 HAT. Celý systém sestavte, oživte a otestujte. Dále implementujte funkci bezpečného návratu na předem určenou pozici a funkci bezpečného přistání bezpilotního prostředku.
Na bezpilotním prostředku zrealizujte funkci automatického letu s využitím GNSS systému (sledování GNSS waypointů), případně kamery (sledování světelné trajektorie).
Realizace:HW/SW realizace
Vypsáno dne:12.02.2019
Max. počet studentů:6
Přihlášení studenti:Filip Valenta, Richard Bláha, Vladyslav Larionov
 

Upozornění: toto je závazné přihlášení. Zrušit ho může pouze vedoucí práce