Seznam

Téma:Realizace distribuovaného sběrnicového systému pro letecké aplikace
Vedoucí:Martin Šipoš
Vypsáno jako:Práce v týmu a její organizace
Popis:Návrh a realizace distribuované sběrnicové sítě založené na platformě Raspberry Pi. Navrhněte a zrealizujte sběrnicový systém s centralizovaným/decentralizovaným řízením umožňujícím sběr a přenos dat z připojených modulů/nodů. Systém by měl umožňovat nastavení typu sběrnice. V tomto případě se bude jednat o letecké sběrnice (ARINC 429, CAN (CANaerospace), AFDX), či bezdrátové propojení (Wi-Fi, BT) s propojitelností N nodů (N>2). Nody reprezentují letecké systémy/senzory, digitalizují a vyhodnocují základní data a distribuují je. Jeden z nodů bude řešit centrální zobrazení přenášených dat a bude umožňovat jejich integraci. Realizace sítě zahrnuje propojení jednotlivých modulů, HW realizaci desky plošných spojů, která zajistí potřebná rozhraní pro komunikaci (CAN, ARINC429), SW implementaci jednotlivých komunikačních protokolů.
Realizace:HW/SW realizace
Vypsáno dne:12.02.2019
Max. počet studentů:6
Přihlášení studenti:
 

Upozornění: toto je závazné přihlášení. Zrušit ho může pouze vedoucí práce