Seznam

Téma:Univerzální platforma pro demonstraci synchronizace času
Vedoucí:Stanislav Drozd
Vypsáno jako:Práce v týmu a její organizace
Popis:Cílem projektu je návrh a realizace modulů pro získávání času z různých zdrojů (GPS/NTP/DCF77/RTC/...) + demonstrace jejich použití v podobě hodin pracujících na principu "split flap" (příklad: https://www.youtube.com/watch?v=NEzza-dG2MA).
Konfigurace (výběr preferovaného zdroje času, nastavení alarmů a pod.) bude realizována bezdrátově - s použitím jednoduché správcovské aplikace.
Pokyny:- návrh PCB - ideálně pomocí návrhového prostředí Altium Designer
- mechanika - lze využít 3D tisk

Pro zápis do tohoto projektu se nepředpokládá hlubší znalost dané problematiky. Cílem je studenty naučit něco nového, na co možná v jiných předmětech nebyl prostor.
Realizace:Funkční prototyp (SW, HW, 3D model)
Vypsáno dne:13.02.2019
Max. počet studentů:6
Přihlášení studenti:Filip Ravas, Jerguš Hlavatý
 

Upozornění: toto je závazné přihlášení. Zrušit ho může pouze vedoucí práce