Seznam

Téma:Zpracovani interni­ho EEG pacientu trpici Parkinsovou chorobou
Vedoucí:Doc. Ing. Daniel Novák Ph.D., Ing. Eduard Bakštein Ph.D.
Vypsáno jako:Práce v týmu a její organizace
Popis:Parkinsonova choroba je degenerativní onemocnění nervového systému. Typicky se projevuje klidovým třesem, ztuhlostí svalů, zpomalením pohybů a poruchami stoje a chůze. Příčinou projevů choroby je nedostatek dopaminu v bazálních gangliích mozku. Princip léčby proto tvoří snaha o udržení potřebného množství dopaminu v mozku. Používá se k tomu celá řada preparátů. Pro případy neúspěchu farmakologické léčby je rezervovaná chirurgická léčba. Té se říká hluboká mozková stimulace (DBS - deep brain stimulation). Spočívá v implantaci elektrického stimulátoru do postižených oblastí mozku. Používá se však jen v případech, kdy je kvalita života i přes veškerou léčbu výrazně snížena. Základním cílem je analýza dat jednotkové aktivity, které byly v průběhi DBS zaznamenány.
Pokyny:1) Seznamte se s problematikou analýzy dat jednotkové aktivity (pálí, nepálí)
2) Vypočítejte příznaky jednotkové aktivity - např. pálení neuronu, koeficient variace, atd.
3) Provedte korelaci mezi třesem pacienta (tzv. UPDRS skóre) a parametry jednotkové aktivity.
Realizace:code in Matlab, R, Python
Vypsáno dne:15.02.2019
Max. počet studentů:6
Přihlášení studenti:
 

Upozornění: toto je závazné přihlášení. Zrušit ho může pouze vedoucí práce