Seznam

Téma:Řízení letu malé robotické helikoptéry po trajektorii
Vedoucí:Jan Chudoba; Garant:
Vypsáno jako:Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt,Dobrovolná odborná práce,Semestrální projekt
Popis:Cílem práce je implementace řídicí metody pro malou robotickou helikoptéru, realizující její pohyb po zadané trajektorii. Součástí práce je modelování a návrh regulátoru, proto je vhodné mít alespoň základy z předmětů v oblasti identifikace a automatického řízení. Helikoptéra bude lokalizována externím lokalizačním systémem.
Pokyny:Seznamte se s způsobem řízení robotické helikoptéry poskytnuté pracovištěm vedoucího. Navrhněte a implementujte řídicí algoritmus letu po definovaných trajektoriích.
Předpokládejte známou polohu helikoptéry s vysokou přesností.
Realizace:implementace v C/C++ nebo jiném vhodném jazyku, experimentace
Vypsáno dne:13.05.2019