Seznam

Téma:Robot pro navíjení kompozitních nosníků
Vedoucí:Ing. Vladimír Smutný Ph.D.
Vypsáno jako:Bakalářská práce,Semestrální projekt
Oponent:vybírá se
Popis:Navrhněte kinematiku robotu, implementujte její model v ROSu a navrhněte řízení robotu.
Pokyny:Seznamte se s problematikou navíjení kompozitových nosníků.
Seznamte se s Robotickým operačním systémem (ROS).
Navrhněte kinematiku robotu kompatibilního s existujícím navíjecím systémem X-Winder splňující požadavky na navíjení nosníků dle zadání firmy CompoTech.
Pro robota navrhněte a implementujte sadu programových nástrojů pro řízení celého systému.
Literatura:1- https://xwinder.com/4-axis/ firemni dokumentaca 2- http://ros.org, firemní dokumentace 3- Jazar, Reza N: Theory of Applied Robotics, Springer 2010
Realizace:teoretický návrh, programové vybavení, experimenty
Vypsáno dne:01.09.2020