Seznam

Téma:Modelování operátora při psychické a fyzické zátěži
Vedoucí:Doc. Ing. Vladimír Eck CSc.
Vypsáno jako:Individuální projekt
Popis:Provést rešerši na Internetu. Na základě již provedených a vyhodnocených zátěžových testů navrhnout testy nové. Na základě již identifikovaných modelů operátora navrhnout nové modely.
Vypsáno dne:05.09.2011