Seznam

Téma:FuTy – Furniture Tycoon
Vedoucí:Ing. Jiří Hodík , Ing. Jiří Vokřínek Ph.D.
Vypsáno jako:Individuální projekt
Popis:FuTy je prostředí pro simulaci vyjednávání o tvorbě dodavatelsko-obchodních řetězců. Seznamte se se systémem FuTy a navrhněte pro něj a v programovacím jazyce JAVA implementujte agenta účastnícího se vyjednávání a obchodování.
(http://agents.felk.cvut.cz)
Vypsáno dne:09.09.2005