Seznam

Téma:Virtuální organizace
Vedoucí:Ing. Jiří Hodík , Ing. Jiří Vokřínek Ph.D.
Vypsáno jako:Individuální projekt
Popis:Seznamte se s problematikou virtualních organizací, zhodnoťte současný stav výzkumu v této doméně.
(http://agents.felk.cvut.cz)
Vypsáno dne:09.09.2005