Seznam

Téma:Trading Agent Competition – Supply Chain Management
Vedoucí:Ing. Jiří Hodík , Prof. Dr. Michal Pěchouček MSc.
Vypsáno jako:Individuální projekt
Popis:Seznamte se s projektem Trading Agent Competition (TAC). Navrhněte vhodné rozhodovací mechanizmy pro obchodování na elektronických burzách. V programovacím jazyce JAVA implementujte agenta používajícího tyto mechanizmy při obchodování ve virtuálním prostředí TAC SCM.
(http://agents.felk.cvut.cz
http://www.sics.se/tac/)
Vypsáno dne:09.09.2005