Seznam

Téma:Knihovna fuzzy konjunkcí
Vedoucí:Prof. Ing. Mirko Navara DrSc.
Vypsáno jako:Individuální projekt
Popis:Úkolem je vytvořit databanku známých fuzzy konjunkcí (trojúhelníkových norem) jako knihovnu pro Maple (event. Matlab).
Práce vyžaduje programátora se samostatným a iniciativním přístupem, který v podstatě jednoduchý úkol dovede k dokonalosti, aby následní uživatelé systém nevylepšovali, ale naopak ocenili, jak je to promyšleně uděláno.
Vypsáno dne:16.05.2019