Seznam

Téma:Aproximace hodnot fuzzy konjunkcí
Vedoucí:Prof. Ing. Mirko Navara DrSc.
Vypsáno jako:Individuální projekt
Popis:Seznamte se s technikami konstrukce fuzzy konjuncí (trojúhelníkových norem). Prostudujte kvalitativní a kvantitativní možosti proložení daných hodnot fuzzy konjunkcí.
Předpokládá se nastudování teoretického minima, implementace a experimentální ověření s využitím vhodného počítačového prostředí (např. Maple, Matlab).
Vypsáno dne:16.05.2019