Seznam

Téma:Určování polohy robotu odometrií
Vedoucí:Ing. Libor Přeučil CSc.
Vypsáno jako:Individuální projekt
Popis:Seznamte se s metodami určování relativní polohy mobilního robotu užitím odometrie. Navrhněte algoritmus fúze aktivní a pasivní odometrie (poháněné a vlečné kolo, popř. optické snímání pohybu) za účelem zvýšení spolehlivosti a přesnosti navigace robotu. Zkonstruujte laboratorní prototyp zařízení a vlastnosti postupu ověřte v reálném experimentu. Proveďte podrobnou analýzu získaných dat a vlastností navržené metody ve vnitřních prostředích.

e-mail: chudoba@labe.felk.cvut.cz
Vypsáno dne:09.09.2005