Seznam

Téma:Globální lokalizace v prostoru se známou mapou prostředí
Vedoucí:Ing. Libor Přeučil CSc., Ing. Roman Mázl Ph.D.
Vypsáno jako:Individuální projekt
Popis:Navrhněte a implementujte metodu globální lokalizace mobilního robotu ('lost robot problem') v prostoru s použitím laserového dálkoměru za předpokladu známé mapy (geometrická, senzorická, topologická).
Vypsáno dne:28.06.2007