Seznam

Téma:Vytvoření inteligentní softwarové klávesnice
Vedoucí:Ing. Marcela Fejtová
Vypsáno jako:Individuální projekt
Popis:Cílem práce je navrhnout a vytvořit inteligentní softwarovou klávesnici, která by napomohla handicapovaným lidem využívat osobní počítač jako psací stroj. Na základě x-ové a y-ové souřadnice program vyhodnotí „stisknutou“ klávesu a provede odpovídající operaci. Program by měl spolupracovat s databází frekventovaných slov a vět, kterou bude možno jednoduchým způsobem upravovat a rozšiřovat.
Vypsáno dne:22.01.2008