Seznam

Téma:Formulace zátěžového testu a grafická interpretace výsledku
Vedoucí:Doc. Ing. Vladimír Eck CSc.
Vypsáno jako:Individuální projekt
Popis:1. Upravte testovací proceduru „čtverce“ tak, aby bylo možné volit různé alternativy
2. Celý testovací proces a posteriori graficky zobrazte jako schodovitou funkci v čase.
3. Měřte a graficky znázorněte průběhy tepu (krevního tlaku) a frekvence mrkání v závislosti na složitosti testu
4. Pokuste se o formalizaci výsledků měření.
Vypsáno dne:05.09.2011